Księga liczb

 

 

mojzes

NAKAZY MOJŻESZA OD BOGA

I przemówił Jahwe do Mojżesza:

Oznajmij oto synom Izraela: Kiedy już wejdziecie do ziemi, do której was wiodę, i rozpoczniecie spoczywać chleb tej ziemi, to najprzód winniście złożyć daninę dla Jahwe. Jako pierwociny swego ciasta załóżcie placek na daninę. Macie ją złożyć jako daninę ze spichlerza. Z pierwocin swego ciastata będziecie zatem składali Jahwe daninę przez wszystkie pokolenia. Gdybyście zabłądzili i nie wypełniali tych wszystkich nakazów, które Jahwe obwieścił Mojżeszowi tego wszystkiego co Jahwe wam polecił za pośrednictwem Mojżesza od dnia, w którym Jahwe wydał polecenie dla was i dla przyszłych pokoleń, jeśli zatem przez nieuwagę społeczności popełniono takie wykroczenie, wówczas cała społeczność złoży jednego młodego cielca na całopalenie jako ofiarę woni miłej dla Jahwe, łącznie z ofiarą z pokarmów i wina, zgodnie z przepisem; ponadto jednego kozła na przebłaganie. Wówczas kapłan dokona obrzędu zadośćuczynienia za całą społeczność synów Izraela i wina będzie im darowana; to był bowiem błąd, oni zaś złożyli swój dar ofiarny, spalony dla Jahwe za swój błąd. I tak wina będzie darowana całej społeczności Izraelitów, a także i cudzoziemcowi przebywającemu pośród nich. Cały lud bowiem dopuścił się tego przez nieuwagę. Jeśli tylko jedna osoba zgrzeszył przez nieuwagę, wówczas jako ofiarę przeciągania złoży jednoroczne koźlę. Kapłan zaś dokona obrzędu zadość uczynienia za tę osobę, która przez nieuwagę dopuściła się grzechu wobec Boga Jahwe; zadośćuczyni za nią, a wina będzie jej darowana. Takie samo prawo – odnośnie do czynu dokonanego przez nieuwagę – będzie obowiązywało zarówno krajowca – Izraelitę, jak i cudzoziemca goszczącego u was. Jeśli ktokolwiek, krajowiec czy cudzoziemiec, dopuszcza się złego czynu rozmyślnie, znieważa on Jahwe. Taka osoba będzie wyłączona ze swego ludu. Kto bowiem wzgardził słowem Boga i naruszył jego nakazy, ten musi być wyłączony, bo na nim ciąży wina.

I przemówił Bóg do Mojżesza; – powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Arona, ażeby pozbierał kadzielnice z pogorzeliska.Ogeń zaś odrzuć daleko. Ponieważ zostały poświęcone kadzielnice tych, co grzechy przypłacili swym życiem, należy z nich zrobić kute blachy na pokrycie ołtarza. Przyniesiono je przed oblicze Jahwe i poświęcono, niechże więc będą zanikiem ostrzegawczym dla synów Izraela. Wtedy kapłan Eleazar zebrał to miedziane kadzielnice, które przynieśli byli mężowie zabici ogniem. Przekuto je na pokrycie ołtarza, na przypomnienie synom Izraela, ażeby do palenia kadzidła przed Jahwe nie przystępował nikt niepowołany, nie pochodzący z rodu Arona, i żeby nie podzielił losu Koracha i jego gromady – co  mu zapowiedział Jahwe za pośrednictwem Mojżesza.

KAPŁAN  AARON

 

resolucic3b3n-gaspc3a1r

Nazajutrz cała społeczność Izraelitów szemrała przeciw Mojżeszowi i Aaronowi: – spowodowaliście śmierć ludu Jahwe! Kiedy ta społeczność zaczęła się gromadzić przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, zwrócili się oni ku Namiotowi Zjednoczenia. A oto okrył go obłok, ukazała się chwała Jahwe. Wtedy Mojżesz i Aron udali się przed namiot zjednoczenia, a Jahwe przemówił do Mojżesza: odłączcie się od tego zgromadzenia, a zgładzę ich w jednej chwili! Wówczas oni upadli na twarz, a Mojżesz rzekł do Arona: – weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza, nasyp kadzidła i idź czym prędzej do tego tłumu. Dokonaj obrzędu zadośćuczynienia za nich, bo już Jahwe wydał wyrok gniewu, zaczęła się plaga! Wziął więc Aron to wszystko, co polecił Mojżesz, i wpadł do środka tłumu; a plaga już zaczęła się szerzyć wśród ludu. Wsypał zatem kadzidła i dokonał zadośćuczynienia za lud. Gdy staną między umierającymi i żywymi, klęska została powstrzymana.

OBOWIĄZKI  PRAWA KAPŁANÓW I  LEWITÓW

I rzekł Jahwe do Arona:

– ty synowie tymi i cały twój ród wraz z tobą ponieśliście odpowiedzialność za nieprawość popełnione przeciw sanktuariom.ty również wraz ze swoimi synami ponieśliście odpowiedzialność za wykroczenie w swej służbie kapłańskiej. Dozwól też twoim braciom z pokolenia lewiego, z rodu twego ojca, zbliżyć się razem z tobą. Niech przyłączą się do ciebie i usługją ci, gdy ze swymi synami będziesz pełnił służbę przed Namiotem Świadectwa. Będą pełnili służbę przy tobie i przy całym namiocie. Nie maja nie maja się jednak zbliżać do świętych sprzętów ani przystępować do ołtarza, aby nie poumierali, tak oni, jak i wy. Mają więc przyłączyć się do ciebie i pełnić służbę przy namiocie zjednoczenia wykonując każdą pracę przy tym namiocie. Niech żaden obcy nie zbliża się że do was. Tylko wy zatem będziecie pełnić służbę przy miejscu świętym i przy ołtarzu, a wówczas nie spadnie już gniew Boży na synów Izraela.

Otom ja wybrał braci waszych, lewitów, spomiędzy synów Izraela, jako dar dla was; oni są więc oddani Jahwe, aby wykonywać służbę przy namiocie zjednoczenia. Ty was wraz z tobą synowie tymi we wszystkim, co dotyczy ołtarza i miejsca przed zasłoną. Pełnijcie zatem służbę kapłaństwa waszego.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s